Бібліографічний огляд на тему: "Серцево-судинні захворювання".

 


       Кардіологія - є базовою       дисципліною  серед усіх напрямків     внутрішньої медицини. Серцево- судинні захворювання є хронічними захворюваннями, які розвиваються непомітно    впродовж усього життя, як   правило з прогресуванням  симптомів .  Розвиток хронічних, неінфекційних, серцево-судинних захворювань пов'язаний із способом життя людини: нездорове харчування, недостатня  фізична активність, паління тютюну, зловживання алкоголем, артеріальна гіпертензія, ожиріння, підвищений холестирин, стрес. 
Серцево-судинні патології - найперша причина смертності від хвороб в усьому світі.
       До завдань кардіології входить  вчасна діагностика, лікування і профілактика захворювань.                            

           Аритмії серця: діагностика та лікування : навчальний посібник / С.В. Білецький, Л.П. Сидорчук, Т.В. Казанцева та ін.- Чернівці: БДМУ, 2021. – 200 с.

 У навчальному посібнику розглядаються зміни електрокардіограми (ЕКГ) при порушеннях функцій автоматизму і збудливості міокарда. Окремий розділ присячений лікуванню аритмій серця згідно з рекомендаціями нових клінічних протоколів на засадах доказової медицини.

  

           Кардіологія дитячого і підліткового віку: Науково-практичний посібник / П.С. Мощич, Ю.В. Марушко, С.О. Бабко та ін.; За ред. П.С. Мощича, Ю.В. Марушко. - Київ: Вища школа, 2006. - 422 с.

У науково-практичному посібнику висвітлено сучасні досягнення з діагностики, лікування і профілактики серцево-судинних захворювань у дітей. Значну увагу приділено сучасним параклінічним методам обстеження дітей, проведення диференційної діагностики з клінічно подібними захворюваннями і на цій підставі призначення необхідного лікування.


 Кобза І.І. Патологія сонних артерій: посібник-атлас. – Львів: Манускрипт-Львів, 2008. – 106 с.      

 Навчальний посібник-атлас присвячено детальному вивченню різних патологічних уражень внутрішньої сонної артерії, що є основною причиною ішемічного інсульту, який є другою причиною летальності у світі, та найчастіше приводить до стійкої втрати працездатності. У книжці детально аналізуються особливості анатомії, фізіології, патології мозкового кровообігу, найбільш часті причини виникнення ішемії мозку, можливості ранньої діагностики на основі сучасних методів обстеження. 


 Крижанівський В.О. Діагностика та лікування інфаркту міокарда. – Київ: Фенікс, 2000. – 451с.

У книзі коротко викладено епідеміологію, етіопатогенез та клінічну картину інфаркту міокарда. Наведено основні положення електрокардіографічної і лабораторної діагностики хвороби Образцова, описана роль ехокардіографії у діагностиці інфаркту міокарда та його ускладнень.      Патофізіологія артеріальної гіпертензії, поєднаної з остеоартрозом  та ожирінням / Ю.Є. Роговий, Н.В. Швець, Т.О. Ілащук, В.І. Швець. – Чернівці: Букрек, 2017. – 172 с.

 У монографії узагальнено нові дані щодо особливостей патофізіології артеріальної гіпертензії з остеоартрозом та ожирінням. Встановлено, що при поєднаному перебігу артеріальної гіпертензії із остеоартрозом при ожирінні наростає інтенсивність  захворювання та якість життя пацієнтів, виявлено атерогенний характер дисліпідемії.             Сучасна практика внутрішньої медицини: ведення пацієнтів у кардіологічній та ревматологічній клініках : Навчальний посібник / За ред. Тащука В.К., О.І. Федіва. - Чернівці: БДМУ, 2013. - 211 с.

У навчальному посібнику викладений основний матеріал змістових модулей "Ведення хворих в кардіологічній клініці" та "Ведення хворих в ревматологічній клініці", які входять до модулю 3 "Сучасна практика внутрішньої медицини".Тащук В.К. Клініко-функціональні методи дослідження серцево-судинної системи: Навчальний посібник / В.К. Тащук, В.П. Пішак, О.С. Полянська. - Чернівці: Медакадемія, 2003. - 341 с.

У посібнику в доступній формі, з використанням результатів власних досліджень та досвіду кардіологічної клініки БДМА розглянуті основні методичні підходи до обстеження кардіологічних хворих. Описані нові методи діагностики та лікування пацієнтів з невідкладними станами.
     
  

  Хронічна  серцева недостатність: патогенез, клініка, діагностика, лікування : Навчальний посібник / С.В. Білецький, Л.П. Сидорчук, О.А. Петринич, С.С. Білецький, В.В. Бойко. - Чернівці: БДМУ, 2022. - 119 с.

У навчальному посібнику висвітлено літературні дані про етіопатогенез, клініку, медикаментозні та немедикаментозні методи лікування хронічної серцевої недостатності.Коментарі

Популярні публікації