Нові надходження

 Філімонов В.І.

       Фізіологія людини : підручник / В.І. Філімонов.  4-е вид. – К.: ВСВ «Медицина», 2021. – 488 с.

 

      У пропонованому підручнику з фізіології людини матеріал викладено на основі структурно-функціонального взаємозв’язку клітин, органів і систем організму як єдиного цілого. Це дає змогу сформувати більш точне уявлення про взаємозв’язок функцій окремих органів. Видання створено для студентів медичних закладів фахової передвищої та вищої освіти відповідно до чинних освітньо-професійних програм.


             
           Психіатрія та наркологія : навч.-метод. посіб. / А.М. Скрипніков, Л.В. Животовська, Л.А. Боднар, Г.Т. Сонник. - 2-е вид., стер.  К. : ВСВ "Медицина", 2021. - 224 с. 
                                                  

   У навчально-методичному посібнику висвітлено загальні питання психіатрії та наркології, основні поняття загальної психопатології та спеціальної психіатрії. Викладено аспекти діагностики, лікування, профілактики та психосоціальної реабілітації пацієнтів із психічними розладами, у тому числі зумовленими застосуванням психоактивних речовин, що необхідно на первинному рівні надання медичної допомоги. Для медичних закладів вищої освіти, а також для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, лікарів-психіатрів, лікарів загального профілю (сімейних лікарів) та спеціалістів суміжних медичних професій.        Нейрохірургія : навч. посіб. / В.О. П’ятикоп, І.О. Кутовий, А.В. Козаченко та ін. ; за ред. В.О. П'ятикопа.  К.  : ВСВ "Медицина", 2019.  152 с.

   

            Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми з діагностики і лікування пацієнтів із неврологічними захворюваннями головного й спинного мозку, хребта та його структур, периферійних нервів. У виданні використано сучасні європейські й американські протоколи ведення таких хворих. До кожного розділу подано список рекомендованої літератури.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, курсантів інститутів післядипломної освіти, резидентів, лікарів-практиків.


  


             Загальна хірургія : підручник / С.Д. Хіміч, М.Д. Желіба, І.Д. Герич та ін.; за ред. С.Д. Хіміча, М.Д. Желіби. — 3-є вид., переробл. і допов.  К. : ВСВ "Медицина", 2018. - 608 с.

   

      Базовий підручник складається із двох частин. У першій частині висвітлено загальні питання хірургії, зокрема організація хірургічної допомоги, деонтологія і догляд за хворими хірургічного профілю, асептика й антисептика, основи анестезіології та реаніматології, гемостаз, переливання крові, оперативні втручання.
У другій частині розглянуто питання хірургічної патології, хірургічної інфекції та окремих хірургічних хвороб.
Численні розділи загальної хірургії, зокрема асептика, антисептика, знеболювання, переливання крові, кровотеча, шок, учення про рани, мають велике значення для вивчення не лише хірургії, а й акушерства, гінекології, урології, очних хвороб, захворювань вуха, горла й носа.
Окремий розділ підручника присвячено сучасним методам діагностики і хірургічного лікування.
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.         Хірургія: підручник / О.Ю. Усенко, Г.В. Білоус, Г.Й. Путінцева. — 5-е вид. К.: ВСВ "Медицина", 2021. - 416 с.
   
       Підручник відповідає вимогам Положення про випуск навчальної літератури з медицини, зокрема з дисципліни «Хірургія», для медичних (фармацевтичних) закладів фахової передвищої освіти і навчальній програмі.
Матеріал підручника структуровано за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів і бакалаврів із спеціальності «Лікувальна справа».
Підручник містить тестові завдання різних рівнів складності для самоконтролю засвоєння знань, а також виробничі ситуації, алгоритми практичних навичок, ілюстрації, графологічні структури.
Для студентів медичних (фармацевтичних) закладів фахової передвищої освіти.

         
      Ендоскопічна і роботизована хірургія: навчальний посібник / В.М. Запорожан, В.В. Грубнік, Яп Боньєр та ін. — 2-е вид., переробл. та доповн.  К. : ВСВ "Медицина", 2023. - 558с. 

У другому виданні вміщено нові розділи, в яких ретельну увагу приділено ендоскопічним операціям із застосуванням робототехніки. Цей матеріал підготовлено за участю провідних спеціалістів Європи, зокрема професора Амстердамського академічного центру (Нідерланди) Япа Боньєра (Jaap Bonjer) та його співробітників: Марка ван Берге (Mark van Berge), Марка Бесселінка (Marc Besselink), Юріана Туйнмана (Jurriaan Tuynman), які мають найбільший в Європі досвід лапароскопічних роботизованих операцій на підшлунковій залозі, стравоході та товстій кишці. У навчальному посібнику:
• Описано техніку більшості лапароскопічних, торакоскопічних, гінекологічних та ендоскопічних операцій.
• Зручна та відносно проста система викладення матеріалу (показання, протипоказання, передопераційне обстеження, набір необхідних інструментів, детальна техніка операцій, ускладнення та їх лікування), а також велика кількість ілюстрацій дають змогу використовувати посібник у повсякденній практиці.
• Докладно висвітлено ендоскопічний інструментарій і базову техніку лапароскопічних втручань.
• Наведено опис таких складних ендоскопічних операцій, як лапароскопічна резекція печінки, операції з приводу раку прямої кишки, резекція шлунка, адреналектомія, спленектомія, гістеректомія.
• Розглянуто оперативну ендоскопію травного тракту з описом загальних питань і добре ілюстрованою технікою втручання. Окремі розділи присвячено діагностичній та оперативній гістероскопії, а також лапароскопічній гінекології.
Книга призначена для студентів старших курсів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, резидентів, слухачів закладів післядипломної освіти, а також для молодих спеціалістів і досвідчених лікарів-хірургів, гінекологів, ендоскопістів, онкологів,

Коментарі

Популярні публікації