Нові надходження


         Охорона ментального здоров’я та медико-психологічна реабілітація військовослужбовців в умовах гібридної війни : теорія і практика : монографія / В.I. Цимбалюк, В.В. Стеблюк, О.В. Друзь та ін. ; за ред. В.І. Цимбалюка. - Київ : ВСВ "Медицина", 2021. - 256 с .

       У монографії висвітлено проблеми розбудови системи охорони психічного здоров’я в Збройних силах України, організації психіатричної, наркологічної, медико-психологічної, а також волонтерської допомоги.
       Розкрито актуальні питання сфери психічного здоров’я учасників бойових дій на Сході України. Зокрема описано вплив чинників бойового середовища на військовослужбовців, клініко-психологічні характеристики посттравматичного стресового розладу, аддиктивні розлади, суїцидальні випадки, контузії та постконтузійний синдром. Наведено програму комплексної диференційованої терапії ПТСР у військовослужбовців. Особливу увагу приділено психологічній корекції порушень здоров’я сім’ї учасників бойових дій.
          Для студентів, магістрів, лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти України.                                                          

Юнак В.Ю. 
         Депресія: погляд психотерапевта : наук.-попул. вид. / В.Ю. Юнак. - Київ : ВСВ "Медицина", 2023. - 334 с.
 

      Ми волею історичного розвитку занурені в складний час з огляду на переповнення емоційного фону України негативними подіями та депресивністю у зв'язку з впливом війни та COVID-19 на психіку населення, яке, можна сказати, живиться «вірусом» емоційного напруження. 
       Часто виникають запитання: як зберегти гармонію своєї психічної організації у важкі періоди? Як уникнути депресивності й не дати їй розвинутися до рівня хворобливого стану? Або ж як впоратися з ним самостійно чи допомогти близькій людині, якщо він настав? Ця книга допоможе отримати відповіді.
      Кожен зможе знайти в цій книзі те, що зробить його впевненішим, гармонійнішим, обізнанішим. А головне, книга дасть потрібні відомості про, мабуть, найпоширеніший і серйозний розлад нашої психіки — депресію.

 

            Військова епідеміологія : навчальний посібник / Н. О. Виноград , З. П. Василишин,

 Л. П. Козак. - Київ : Медицина, 2018. - 183 с. 


      Навчальний посібник для проведення практичних занять з військової епідеміології для студентів V курсу медичного факультету складено згідно з додатком до програми навчальної дисципліни «Епідеміологія» щодо вивчення студентами питань військової медицини та медицини катастроф, затвердженого 26 серпня 2014 року, та навчальних планів і програм циклів факультетів післядипломної освіти, з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти, на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ, МОН та МО України. У посібнику стисло викладено основи військової епідеміології та підходи до організації та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у військах у мирний час і особливі періоди, зокрема в разі використання противником біологічної зброї.
      Видання ілюстроване схемами, таблицями. Кожний розділ, окрім інформаційного блоку, містить питання для самоконтролю, тестові завдання і ситуаційні задачі, що дає змогу оцінювати ступінь засвоєння навчального матеріалу.
      Для студентів медичних закладів вищої освіти, навчальних закладів післядипломної освіти, лікарів різного фаху.

Коментарі

Популярні публікації