Нові надходження


     
        Імунопрофілактика інфекційних хвороб : навч.-метод. посіб. / Л.І. Чернишова, Ф.І. Лапій, А.П. Волоха та ін. ; за ред. Л.І. Чернишової, Ф.І. Лапія, А.П. Волохи. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - Київ : ВСВ "Медицина", 2022. - 336 с.  

        У третьому виданні навчально-методичного посібника оновлено основні досягнення в імунопрофілактиці, перспективи розвитку нових вакцин, проблемні питання, які трапляються в лікарській практиці. Подано інформацію про вакцини, що створені за інноваційними технологіями на платформі вірусних векторів та нуклеїнових кислот (ДНК та РНК-вакцини). Показано значення комунікаційної політики для ефективного проведення імунопрофілактики в період пандемії COVID-19. Детально описано організацію вакцинального процесу, імунопрофілактику окремих інфекцій в тому числі і при захворюванні на COVID-19. 
      Відповідно до сучасних вимог включено матеріали Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики при МОЗ України.  
       Для лікарів-інтернів, слухачів післядипломної освіти, педіатрів, сімейних лікарів, дитячих імунологів, дитячих інфекціоністів і лікарів вузьких педіатричних спеціальностей, а також студентів і магістрів медичних закладів вищої освіти.


         Невідкладна інфектологія : навч.  посіб. / В.М. Козько, А.В. Бондаренко, Г.О. Соломенник та ін. ; за ред. В.М. Козька — 3-є вид., переробл. та доповн. – Київ : ВСВ «Медицина», 2023. – 143 с.


       У навчальному посібнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші невідкладні стани, які можуть ускладнювати перебіг інфекційних хвороб. Наведено їх визначення, актуальність, етіологію, патогенез, клінічні прояви й основні діагностичні ознаки, лікування, зокрема алгоритми надання невідкладної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах. У третьому виданні:

 Докорінно перероблено з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій і клінічних настанов, заснованих на принципах доказової медицини, розділи «Інфекційно-токсичний (септичний) шок», «Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові», «Гострий респіраторний дистрес-синдром», «Гостра ниркова недостатність».

 Доповнено шкалами оцінювання тяжкості стану хворого, органної недостатності та ризику летального наслідку, діагностики ДВЗ-синдрому, вираженості енцефалопатії, які сьогодні широко застосовують у провідних клініках світу (Європи та США).

 Розділи «Гіповолемічний (дегідратаційний) шок», «Анафілактичний шок», «Гостра дихальна недостатність» та ін. доповнено новими матеріалами, зокрема класифікацією ступенів зневоднення за ВООЗ, міжнародними рекомендаціями CDC щодо лікування дифтерії, показаннями до трансплантації печінки згідно з критеріями Королівського коледжу лікарів Великої Британії.

 Переглянуто алгоритм надання невідкладної допомоги при гострій наднирковозалозовій недостатності, підходи до емпіричної терапії на ургентному етапі лікування набряку-набухання головного мозку.

 Наведено особливості ведення пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19) у разі виникнення в них септичного шоку, ДВЗ-синдрому, гострого респіраторного дистрес-синдрому дорослих.

       Книга призначена для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, курсантів післядипломної освіти, практичних лікарів.


         Дерматологія і венерологія: підручник / В.І. Степаненко, А.І. Чоботарь, С.О. Бондарь та ін. — 2-е вид., стер. - Київ : ВСВ "Медицина", 2020. - 336 с.  


      У підручнику системно, відповідно до навчальної програми і тематичних планів медичних (фармацевтичних) закладів фахової передвищої та вищої освіти викладено теоретичну частину.
У кожній темі описано етіологію та патогенез, клінічні прояви, діагностику, лікування і профілактику різних дерматозів і захворювань, які передаються статевим шляхом. Усі теми ілюстровано малюнками та фотографіями.
       Для студентів медичних (фармацевтичних) закладів фахової передвищої та вищої освіти за спеціальностями «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа», а також для медичних працівників, які працюють у цій галузі.       Практикум з дерматології і венерології : навч. посіб. / В.І. Степаненко, А.І. Чоботарь, С.О. Бондарь та ін. — 3-є вид. - Київ : ВСВ "Медицина", 2021. - 360 с.

       У навчальному посібнику системно, відповідно до навчальної програми і тематичних планів медичних (фармацевтичних) закладів фахової передвищої та вищої освіти, викладено практичну частину. У кожній темі розкрито актуальність, мету, описано етіологію та патогенез, клінічні прояви, діагностику, лікування і профілактику різних дерматозів і захворювань, які передаються статевим шляхом. Питання, тести, клінічні задачі та завдання, запропоновані алгоритми для відпрацювання практичних навичок допоможуть студентам і медичним працівникам вивчити, повторити та закріпити навчальний матеріал.

      Для студентів медичних (фармацевтичних) закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Коментарі

Популярні публікації